Zduńska Wola. 7 tysięcy złotych kary za złamanie zasad kwarantanny Wyróżniony

Foto: Doan Ngoc Thanh on Unsplash Foto: Doan Ngoc Thanh on Unsplash

Mieszkanka Zduńskiej Woli za rażące naruszenie zasad kwarantanny musi zapłacić karę administracyjną w wysokości 7 tysięcy złotych nałożoną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 3 kwietnia 2020r. policjanci interweniowali w miejscu zamieszkania 53-letniej kobiety objętej kwarantanną. Zduńskowolanka zupełnie zignorowała zalecenia służb sanitarnych. Zorganizowała w swoim mieszkaniu zakrapiane alkoholem spotkanie towarzyskie, w którym uczestniczyło czterech mężczyzn.

O nieodpowiedzianym zachowaniu wszystkich uczestników powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli. Decyzją sanepidu biesiadników objęto nadzorem epidemiologicznym.
Dodatkowo Powiatowy Inspektor Sanitarny, za złamanie zasad kwarantanny, nałożył na właścielkę mieszkania karę administracyjną w wysokości 7 tysięcy złotych. W tej sprawie zduńskowolscy policjanci prowadzą również czynności w kierunku popełnienia  wykroczenia z art. 116 kodeksu wykroczeń, który mówi:
 
Kto, wiedząc o tym, że:
1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,
2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo,nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
 
Policjanci przypominają, że osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać we wskazanym przez siebie miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych.

Powrót na górę

Kategorie

PROGRAMY

Lokalne

Narzędzia

O nas

Obserwuj nas